Portfolio


Projecten Technische Universiteit Delft


Innovative Stadium Design

Innovative Stadium Design

TU Delft - Master 4 - Afstudeerproject

Het afstudeerproject is gebaseerd op het ontwerpen en uitwerken van een demontabel, drijvend voetbalstadion. Op deze manier kan het stadion op verschillende locaties gebruikt worden. Dit ter voorkoming dat de stadions die gebouwd worden na het evenement verwaarloosd worden en te groot zijn voor lokaal gebruik.

Aan de hand van verschillende configuraties is er in te spelen op de specifieke eisen. Dit leidt tot een stadion dat in kan spelen op de behoeften van de locatie en op deze manier kan het rendement verhoogd worden. In dit duo afstudeer project heb ik mij voornamelijk gericht op het drijvend bouwen.

Dit afstudeerproject is uitgevoerd als een duo-project in samenwerking met Kevin Vermeulen. Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.

Projectboek (Engels)
Presentatieposter (Engels)


Keywords: Innovative Stadium Design, Drijvend bouwen, Stadion ontwerp, Pontons, FIFA
XXL Workshop

XXL Workshop

TU Delft - Master 3

Gedurende dit project is er een ontwerp gemaakt voor de Nieuwe Kuip. Dit nieuwe onderkomen voor Feyenoord is aan de hand van verschillende analyses en randvoorwaarden ontworpen. Duurzaamheid was een erg belangrijk aspect in deze opdracht en dit heeft zich geuit in verschillende vormen.

Het 24/7 gebruik van het stadion was erg belangrijk om het rendement zo hoog mogelijk te maken, maar ook het gebruik en opwekken van energie kwam naar voren. Ook prestatiegericht ontwerpen is een focuspunt geweest in deze workshop door het gebruik van software als grasshopper. Dit alles gecombineerd heeft voor een integraal, duurzaam ontwerp gezorgd.

Projectboek (Engels)


Keywords: New Kuip, Stadium Design, Rotterdam, Feyenoord
Building Technology

Research Center Voorburg-Leidschendam

TU Delft - Master 2

In deze bouwtechnische opdracht is er een ontwerp gemaakt voor een kenniscentrum in Voorburg-Leidschendam. De locatie, gesitueerd aan rivier 'de Vliet', heeft een aantal randvoorwaarden waardoor de vraag naar een sterk en slim ontwerp groot is.

De verschillende taken worden als interdisciplinair team uitgevoerd waarbij er op de volgende punten gelet wordt gedurende het ontwerp; architectuur, constructie, gevel ontwerp, klimaatinstallaties en lichtinval. Dit alles tezamen zorgt voor een integraal project met een volledige technische uitwerking.

Presentatieposters (Engels)


Keywords: Research Center, Voorburg-Leidschendam, Integraal ontwerp
High Rise

High Rise Workshop

TU Delft - Master 2

De projectopdracht bestond uit het ontwerpen van een hoogbouw toren in Rotterdam. Nabij het Centraal Station van Rotterdam, op het Weena plein is deze toren gelokaliseerd. In een interdisciplinair team werd er gewerkt aan alle onderdelen van dit integrale ontwerp.

De opdracht is onderverdeeld in verschillende onderdelen, waarvan elk teamlid er een of meerdere uitvoert. Architectuur, constructie, gevelontwerp en de verschillende gebouwonderdelen als liftcapaciteit en bouwfysische installaties komen ook aan bod. Dit alles is samengevoegd tot een integraal eindresultaat.

Eindverslag (Engels)


Keywords: High Rise, Rotterdam, Weena Toren, Atrium
The Endless Rotation

The Endless Rotation

TU Delft - Master 1

Het ontwerpen van een innovatief gevelsysteem om een gebouw van 40x40x40 meter mee te bekleden en zo de prestaties van het gebouw positief te beinvloeden. In dit project zijn er elementen ontwikkeld met een eindeloos draaiend en kantelend rond venster erin om zo bouwfysisch, akoestisch en esthetisch voor een verbetering te zorgen van het pand.

Naast het technisch uitwerken en modelleren van dit gevelsysteem is het ook getest aan de hand van verschillende programma's op constructieve sterkte, bouwfysische waarden, akoestische waarden en is er uiteindelijk een prototype gemaakt.

Projectboek (Nederlands)
Exploded View (Nederlands)


Keywords: Endless Rotation, Element, Integrale oplossing
Schakelsemester

Javaplein als stedelijke katalysator

TU Delft - Schakelsemester

De ontwerpopgave beslaat het opnieuw vormgeven en invullen van het Javaplein te Amsterdam. Op dit kavel moeten woningen, een bibliotheek en een plein verrijzen. Het idee achter het gehele project is het opknappen van de buurt en het verbeteren van de leefsituatie.

Dit alles om het imago van probleemwijk achter zich te laten en te kunnen uitgroeien tot een betere en welvarende buurt. Dat dit niet mogelijk is door een enkel kavel aan te pakken is bekend, maar dit zal het startsein moeten worden om de buurt op te werken van probleemwijk tot een wijk waar mensen graag komen en ook willen leven en wonen.

Projectboek (Nederlands)
Presentatieposters (Nederlands)


Keywords: Amsterdam, Javaplein, Bibliotheek

Projecten Hogeschool van Amsterdam


Afstudeerwerk

Crematorium en Uitvaartcentrum te Holsbeek

Hogeschool van Amsterdam - Afstudeerwerk

Bij het uitwerken van een crematorium en uitvaartcentrum komen buiten de bouwregelgeving nog heel veel kijken om het gebouw tot een succes te brengen. De belangrijkste factor is het gevoel dat het gebouw geeft. Gezien de functie moet dit goed uitgewerkt worden.

Aan de hand van een bestaand ontwerp is er een uitgebreide analyse gedaan naar alle onderdelen van een crematorium en uitvaartcentrum. Door het ontwerp op een aantal plaatsen aan te passen is er gestreefd naar een ideale indeling van het gebouw waarna dit volledig is uitgewerkt op technisch niveau.

Analyseboek (Nederlands)
Uitwerkingsboek (Nederlands)
Tekeningenboek (Nederlands)
A1 en A0 tekeningen (Nederlands)


Keywords: Crematorium, Afscheidscentrum, Warmte terugwinning
Extreme Engineering part 2

Extreme Engineering 2

Hogeschool van Amsterdam - Minor

In dit project wordt er dieper ingegaan op een drijvende oplossing voor het veranderende klimaat. Er is een ontwerp gemaakt voor een drijvend, semi-autarkisch, aerodynamisch, twaalf verdiepingen hoog appartementencomplex. Dit complex zal geplaatst worden in het IJmeer . Aan de hand van analyses naar onder andere de ideale vorm, ligging en duurzaamheid is er een programma van eisen opgesteld.

Alle facetten die hierbij komen kijken zijn onderzocht. Denk hierbij aan het drijfvermogen en het ontwerp van de appartementen. Daarnaast is het volledige concept uitgewerkt aan de hand van de belangrijkste onderdelen van het ontwerp. Duurzaamheid en energie zuinigheid hebben hierbij ook grote invloed gehad.

Analyseboek (Nederlands)
Uitwerkingsboek (Nederlands)


Keywords: Drijvend woningcomplex, IJmeer
Extreme Engineering part 1

Extreme Engineering 1

Hogeschool van Amsterdam - Minor

Een land als Nederland is zeer kwetsbaar als het aankomt op zeespiegelstijging. Daar bovenop komt nog eens het feit dat bodemdaling in Nederland dus voor een dubbel effect zorgt. Bovendien zijn we met zestien miljoen mensen, nog niet aan onze top qua bevolking en wil een groot deel daar van in de nu al druk bezette Randstad wonen. Hoe dit opgelost gaat worden is het onderwerp van deze minor. Het bundelt deze problemen en de oplossing van al deze zaken zal aan het eind van dit analyse en onderzoeksverslag een vorm gekregen hebben.

In dit verslag vindt u analyses naar de verschillende factoren die belangrijk zijn voor het realiseren van een drijvende stad. Uiteindelijk kan er aan de hand van dit analyse en onderzoeksrapport een programma van eisen geschreven worden waar een drijvende stad aan moet voldoen en waar rekening mee gehouden moet worden met betrekking op verschillende factoren zoals natuur, werken, wonen en recreatie.

Projectboek (Nederlands)


Keywords: Drijvende stad, IJmeer